Pro Tulityö ja Pro Työlupajärjestelmä

Pro Tulityön ominaisuuksia

Pro Tulityö on suunniteltu pk-yrityksille ja mm. taloyhtiöille ja isännöitsijöille tulityölupien ja -suunnitelmien luontiin sekä hallinnointiin.

Sen käyttö on helppoa ja vaivatonta ja voitte luopua hankalista paperilomakkeista. Palvelu toimii selainpohjaisesti eri laitteilla ja on täysin tietokantapohjainen.

Tulityölupa voidaan tulostaa palvelusta paperiversiona tai lähettää sähköpostilla – aivan kuten haluatte ja on käytännöllisintä!

Perusversion ominaisuudet:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne (lupia voidaan tehdä esim. paikkakunnittain/työmaittain/yksiköittäin/laitoksittain)
 • mahdollisuus tehdä rajattomasti sähköisiä tulityölupia vuosimaksua vastaan
 • lisenssin hinta määräytyy organisaationne koon mukaan
 • mahdollisuus kopioida sopiva vanha lupa uuden pohjaksi
 • luvan edellyttämän riskien arviointi osana lupaa
 • voitte tehdä myös organisaatiollenne asianmukainen tulityösuunnitelman ja ylläpitää sitä
 • koulutusrekisteri tulityökorttien ja muiden lupakorttien sekä koulutusten hallinnointiin

HUOM! Teemme hieman myöhemmin laajemman version lisäominaisuuksilla varustettuna.

Lue lisää Pro Tulityö -palvelusta

 

Pro Työlupajärjestelmän ominaisuuksia

Pro Työlupajärjestelmä on pk-yritysten työlupien, turvallisuussuunnitelmien ja riskien arviointien luontiin ja hallinnointiin kehitetty pilvipalvelu. Voitte tehdä vuosimaksulla rajattoman määrän sähköisiä dokumentteja ja arkistoida ne turvallisesti kotimaiselle palvelimelle.

Palvelu ja sen työkalut soveltuvat vaativamman rakentamisen ja teollisuuden kunnossapitotöiden lisäksi yhtä hyvin esimerkiksi maatiloille tai pientalo- ja korjausrakentamiseen.

Palvelussa on valmiina käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden hakemistopuurakenteen hallintatyökalut ja kaikille Pro-palveluille yhteinen koulutusrekisteri. Kaikki palvelumme ovat EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa yhteensopivia.

Tällä hetkellä palvelussa olevat valmiit lomakepohjat:

Yleistä

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • ABC - Työlupakäytäntö 
 • Työmaan aloittaminen 
 • Työkalulista
 • Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
 • Työn / työkohteen riskien arviointi
 • Työmaahan perehdyttäminen
 • Työmaapäiväkirja (lyhyt / mobiili)
 • Työmaapäiväkirja (pitkä)
 • Työmaa – Laaturaportti
 • Työmaan itselleluovutuksen pöytäkirja
 • Rakennustyömaan kunnossapitotarkistus (viikkotarkastus)
 • Betonipumppuauton pystytyspöytäkirja
 • Julkisivusaneerauksen laatusuunnitelma
 • LVI - Muistio
 • LVI - Virhe- ja puutelista
 • Koulutusrekisteri

UUTTA!

 • ASA-lomake (1/2): Työnantajan tiedot 
 • ASA-lomake (2/2): Altistuneet työntekijät 
 • ASA-lomake / Ympäristön tupakansavulle altistuneet (1/2): Työnantajan tiedot
 • ASA-lomake / Ympäristön tupakansavulle altistuneet (2/2): Altistuneet työntekijät
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
 • turvallisuuskävely (safety walk)

Työluvat

 • Yleinen työlupa
 • Tulityölupa 
 • Nostotyölupa 
 • Säiliötyölupa 
 • Trukkilupa 
 • Sähkötyölupa 
 • Räjähdysvaarallisten tilojen työlupa 
 • Alamiehen / taakan kiinnittäjän lupa
 • Torninosturin kuljettajan lupa

Turvallisuussuunnitelmat

 • Työmaan turvallisuussuunnitelma
 • Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
 • Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 
 • Tulityösuunnitelma 
 • Nostotyösuunnitelma 
 • Kaivantotyösuunnitelma 
 • Putoamissuojaussuunnitelma 
 • Purkutyösuunnitelma 
 • Asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma 
 • Elementtien asennussuunnitelma
 • Räjähdys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma 
 • Pölyntorjuntasuunnitelma
 • Pölyntorjuntasuunnitelma - Työlajikohtainen
 • Pölyntorjuntasuunnitelma – Tehtäväkohtainen
 • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
 • Työmaan ympäristösuunnitelma

Tarkistuslistat (soveltuvat riskien arviointiin)

 • Nostotöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Kaivutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Telinetöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Purkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Henkilönoston suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat päätoteuttajan kannalta
 • Putoamisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Räjäytystöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Asbestipurkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Elementtirakentamisen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Hukkumisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Nosturin käyttöönottotarkastus 
 • Työvälineen vastaanottotarkastus 
 • Työkoneen vastaanottotarkastus 
 • Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastus 
 • Henkilönostimen käyttöönottotarkastus 
 • Henkilönostimen tarkastus 
 • Työtelineen käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus 
 • Betonipumppuauton käyttöönottotarkastus

Poikkeamailmoitukset

 • Aloite / Kehitysidea
 • Häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • Ajoneuvon huoltotyötilaus / vikailmoitus
 • LYTK Havainnot
 • Kuormalavan ilmoituslomake
 • Työvaiheen laatudokumentti

Lue lisää työlupajärjestelmästä

Rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjat ja dokumenttienhallinta

Katso video rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjoista ja dokumenttienhallinnasta alta tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Palvelua toteuttamassa