Etusivu » Pro Tulityö ja Pro Työlupajärjestelmä

Pro Tulityö ja Pro Työlupajärjestelmä

Jaa sivu:

Pro Tulityö -palvelu tiivistettynä

Pro Tulityö on suunniteltu pk-yrityksille ja esim. taloyhtiöille ja isännöitsijöille tulityölupien ja -suunnitelmien luontiin sekä hallinnointiin. Sen käyttö on helppoa ja vaivatonta ja voitte luopua hankalista paperilomakkeista. Palvelu toimii selainpohjaisesti eri laitteilla ja on täysin tietokantapohjainen.

Tulityölupa voidaan tulostaa palvelusta paperiversiona tai lähettää sähköpostilla – aivan kuten haluatte ja on käytännöllisintä!

Pro Tulityö -palvelun ominaisuudet:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne (lupia voidaan tehdä esim. paikkakunnittain/työmaittain/yksiköittäin/laitoksittain)
 • mahdollisuus tehdä rajattomasti sähköisiä yleisiä tai kattotulityölupia vuosimaksua vastaan
 • mahdollisuus kopioida sopiva vanha lupa uuden pohjaksi
 • luvan edellyttämän riskien arviointi osana lupaa
 • helppo hoitaa lupien arkistointi
 • voitte tehdä myös asianmukaisen tulityösuunnitelman ja ylläpitää sitä (tulityöstandardien mukainen)
 • koulutusrekisteri tulityökorttien ja muiden lupakorttien sekä koulutusten hallinnointiin
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)

Tutustu palveluun osoitteessa: www.protulityo.fi


Pro Työlupajärjestelmä -palvelu tiivistettynä

Pro Työlupajärjestelmä on pk-yritysten työlupien, turvallisuussuunnitelmien ja riskien arviointien luontiin ja hallinnointiin kehitetty pilvipalvelu. Siihen on koottu lisäksi rakentamisessa ja teollisuuden kunnossapitotöissä yleisesti käytettyjä dokumenttipohjia.

Palvelu ja sen työkalut soveltuvat vaativamman rakentamisen ja teollisuuden kunnossapitotöiden lisäksi yhtä hyvin esimerkiksi maatiloille tai pientalo- ja korjausrakentamiseen.

Pro Työlupajärjestelmän ominaisuudet

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Yleiset lomakkeet
 • ABC – Työlupakäytäntö 
 • asiakirja
 • ajoneuvoluettelo
 • luovutuskansio
 • yritysesittely
 • referenssit
 • tarjous
 • tiedote
 • työmaan aloittaminen 
 • työkalulista
 • työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
 • työn / työkohteen riskien arviointi
 • turvallisuuskävely (safety walk)
 • työmaahan perehdyttäminen
 • työmaapäiväkirja (lyhyt / mobiili)
 • työmaapäiväkirja (pitkä)
 • työmaamuistio
 • työmaa – laaturaportti
 • työmaan itselleluovutuksen pöytäkirja
 • rakennustyömaan kunnossapitotarkistus (viikkotarkastus)
 • betonipumppuauton pystytyspöytäkirja
 • julkisivusaneerauksen laatusuunnitelma
 • LVI – Muistio
 • LVI – Virhe- ja puutelista
 • MVR-mittaus
 • ASA-lomake
 • ASA-lomake: Ympäristön tupakansavulle altistuneet
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
Työluvat
 • yleinen työlupa
 • tulityölupa 
 • kattotöiden tulityölupa
 • nostotyölupa 
 • säiliötyölupa 
 • trukkilupa 
 • sähkötyölupa 
 • räjähdysvaarallisten tilojen työlupa 
 • alamiehen / taakan kiinnittäjän lupa
 • torninosturin kuljettajan lupa
Turvallisuussuunnitelmat
 • työmaan turvallisuussuunnitelma
 • työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
 • urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 
 • tulityösuunnitelma 
 • nostotyösuunnitelma 
 • kaivantotyösuunnitelma 
 • putoamissuojaussuunnitelma 
 • purkutyösuunnitelma 
 • asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma 
 • elementtien asennussuunnitelma
 • räjähdys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma 
 • pölyntorjuntasuunnitelma
 • pölyntorjuntasuunnitelma – työlajikohtainen
 • pölyntorjuntasuunnitelma – tehtäväkohtainen
 • työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
 • työmaan laatusuunnitelma
 • työmaan ympäristösuunnitelma
Tarkistuslistat (soveltuvat riskien arviointiin)
 • nostotöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • kaivutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • telinetöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • purkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • henkilönoston suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat päätoteuttajan kannalta
 • putoamisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • räjäytystöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • asbestipurkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • elementtirakentamisen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • hukkumisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • nosturin käyttöönottotarkastus 
 • työvälineen vastaanottotarkastus 
 • työkoneen vastaanottotarkastus 
 • nostoapuvälineen käyttöönottotarkastus 
 • henkilönostimen käyttöönottotarkastus 
 • henkilönostimen tarkastus 
 • työtelineen käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus 
 • betonipumppuauton käyttöönottotarkastus
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / Kehitysidea
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • ajoneuvon huoltotyötilaus / vikailmoitus
 • LYTK Havainnot
 • kuormalavan ilmoituslomake
 • työvaiheen laatudokumentti
Dashboardit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.tyolupakaytanto.fi

Rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjat ja dokumenttienhallinta

Katso video rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjoista ja dokumenttienhallinnasta alta tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Scroll to Top